Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

 

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich

prawa. Uczniowie z naszej szkoły włączyli się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Praw

Dziecka organizowane przez UNICEF.

Uchwalona w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom

równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość,

przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma

takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane.

Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie! Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je

w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w

zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka

najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony

daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji,

które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać

się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie

dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne

inicjatywy. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w

sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde

dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i

wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień,

ale z poważnym przesłaniem.

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: FISITE.pl
envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram