Opłaty

Rodzic (Opiekun prawny) zobowiązuje się do dokonywania comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, przelewem na indywidualni rachunek bankowy. W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, nr grupy przedszkolnej, kwotę za wyżywienie i kwotę za czesne. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie przekazywana Rodzicowi drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 519 694 977.

W przypadku nieobecności dziecka w Oddziałach Przedszkolnych opłata ustalona w § 2 ust. 2 za gotowość świadczenia usług, nie podlega zwrotowi.

Za okres nieobecności dziecka w Oddziałach Przedszkolnych odpis za żywienie dokonywany jest w miesiącu następnym.

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: FISITE.pl
envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram