Szkoła równych szans

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

czerwiec 2023

Zajęcia koła eksperymentalnego prowadzone przez panią Jakubas zostają przełożone z 6.06.2023 na 13.06.2023 ze względu na wyjazd na zawody sportowe.

Zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Antoszczak zostają odwołane w dniu 7.06.2023. Nowy termin to 14.06.2023.

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez panią Mostowską zostają odwołane w dniu 7.06.2023. Nowy termin to 14.06.2023.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pana Gołubińskiego zostaną przeprowadzone dodatkowo w piątek 2.06.2023 w godz. 14.35-15.20.

Zajęcia z zadania 2 prowadzone przez panią Romanek – projekt „Polubić czytanie” – zostaną przeprowadzone dodatkowo w dniu 5.06.2023 w godz. 11.50-12.35.

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
01.06.2023 czwartek 12.40-13:25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
01.06.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
01.06.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
01.06.2023 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
02.06.2023 piątek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
02.06.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
05.06.2023 poniedziałek 10.45-11.30

 

Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
05.06.2023 poniedziałek 11.40-12.25 Zad.2 Projekt przyrodniczy M.Wojtaś 1.13/boisko szkolne
05.06.2023 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
05.06.2023r poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
05.06.2023 poniedziałek 12:55-14:25 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
05.06.2023 poniedziałek 14.35–16.05 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
06.06.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
06.06.2023r wtorek 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
06.06.2023 wtorek 12.55 – 14.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
06.06.2023 wtorek 13.50-15.25

(2godziny)

Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
06.06.2023 wtorek 14.35–15.20 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
07.06.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
07.06.2023 środa 11.40-12.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
07.06.2023 środa 11.50-12.35 Zad.2.Projekt edukacyjny Polubić czytanie B. Romanek 0.8
07.06.2023 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
07.06.2023

14.06.2023

środa 12:45-13:30 Zadanie 5. Logopedia dla klas I-III  A.Mostowska 0.4
07.06.2023

14.06.2023

środa 13:35-14:20 Zadanie 5. Logopedia dla klas I-III A.Mostowska 0.4
07.06.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
07.06.2023

14.06.2023

środa 13.50-15.20 Zad.3 Koło plastyczne I. Antoszczak 2.12
08.06.2023

7.06.2023

czwartek

środa

12.55-13.40

13.50-14.35

Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
12.06.2023 poniedziałek 10.45-11.30

 

Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
12.06.2023 poniedziałek 11.40-12.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
12.06.2023 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
12.06.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
12.06.2023 poniedziałek 12:55-14:25 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
13.06.2023 wtorek 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
13.06.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
13.06.2023 wtorek 14.35–15.20 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
14.06.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
14.06.2023 środa 11.40-12.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
14.06.2023 środa 11.50-12.35 Zad.2.Projekt edukacyjny Polubić czytanie B. Romanek 0.8
14.06.2023 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
14.06.2023 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
15.06.2023 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
15.06.2023 czwartek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
15.06.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
16.06.2023 piątek 11:50-12:35 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
19.06.2023 poniedziałek 11.40-12.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
19.06.2023 poniedziałek 12.30-13.15 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
19.06.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
20.06.2023 wtorek 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
20.06.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
21.06.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
21.06.2023 środa 11.40-12.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
21.06.2023 środa 11.50-12.35 Zad.2.Projekt edukacyjny Polubić czytanie B. Romanek 0.8
22.06.2023 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
27.06.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

maj 2023

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pana Topołę zostają przełożone z 30.05.2023 na 31.05.2023 na godz. 8.55-10.25.

Dodatkowe zajęcia z Treningu umiejętności społecznych prowadzone przez panią Stajkowską-Dedo odbędą się dodatkowo  29.05.2023.

Zajęcia prowadzone przez pana Gołubińskiego oraz panie Kuczerę, Jakubas i Antoszczak zaplanowane na 23-25.05.2023 zostają odwołane.

Zmianie ulega godzina zajęć prowadzonych przez panią Zielonkę w dniu 23.05.2023, aktualne godziny to 12.15-13.45.

Dodatkowe zajęcia z projektu edukacyjnego "English is everywhere " prowadzone przez panią Martę Kuczerę odbędą się 19.05.2023, 26.05.2023 i 31.05.2023.

Zajęcia z projektu edukacyjnego "English is everywhere " prowadzone przez panią Martę Kuczerę zostają odwołane w czwartek 18.05.2023.

Zajęcia w formie projektu edukacyjnego prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 17.05.2023.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pana Gołubińskiego zostają odwołane w dniu 16.05.2023.

Zajęcia terapeutyczne (Warnke) prowadzone przez panią Korgę zostają w dniu 16.05.2023 przełożone na godz. 12.35-13.20.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 15.05.2023.

Zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Jakubas zostają odwołane w dniu 15.05.2023.

Zajęcia w formie projektu edukacyjnego prowadzone przez panią Bojańską zostają przełożone w dniu 15.05.2023 na godz. 13.50-14.35.

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
04.05.2023 czwartek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
04.05.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is everywhere” M.Kuczera 1.13
04.05.2023 czwartek 12.55-14.25 Zad. 5 Socjoterapia A.E.Waniczek 1.8
04.05.2023 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
04.05.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
04.05.2023 czwartek 14.35 – 15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
04.05.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
05.05.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
05.05.2023 piątek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/2.13
05.05.2023 piątek 12.40-14.10 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
08.05.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
08.05.2023 poniedziałek 11.50 – 12.35 Zad.5. Integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
08.05.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/w terenie
08.05.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
08.05.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
08.05.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
08.05.2023 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21/boisko
08.05.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
08.05.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K. Bojańska 2.8
08.05.2023 poniedziałek 14.40 –16.10 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
08.05.2023 poniedziałek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
09.05.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
09.05.2023 wtorek 08:55-9:40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
09.05.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21/boisko
09.05.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
09.05.2023 wtorek 12.55 – 14.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
09.05.2023 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
09.05.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
09.05.2023 wtorek 13.55 –15.25 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
10.05.2023        środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
10.05.2023        środa 11.40-12.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
10.05.2023 środa 11.50-12.35            Zad.2. Polubić czytanie B. Romanek 0.4
10.05.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J.Plis 2.21/boisko
10.05.2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
10.05.2023 środa 12.45-14.15 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
10.05.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
10.05.2023 środa 12:45-13:30 Zadanie 5. Logopedia dla klas I-III  A.Mostowska 0.4
10.05.2023 środa 13.50-15.20 Zad.3 Koło  plastyczne I.Antoszczak 2.12
10.05.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze dla

uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
10.05.2023 środa 13:35-14:20 Zadanie 5. Logopedia dla klas I-III A.Mostowska 0.4
10.05.2023 środa 14.40-15.25

15.25-16.10

Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M. Kruze-Szmel 1.14
10.05.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
11.05.2023 czwartek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
11.05.2023 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21/boisko szkolne
11.05.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
11.05.2023 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
11.05.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
11.05.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
12.05.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
12.05.2023 piątek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/2.13
12.05.2023 piątek 11.50-12.35

12.40-13.25

13.30-14.15

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J.Plis 2.21/boisko
12.05.2023 piątek 11:50-12:35 Zad. 6 trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
12.05.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
12.05.2023 piątek 14.40-15.25

15.25-16.10

Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M. Kruze-Szmel 1.14
13.05.2023 sobota 09.00 – 13.00 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka  

E. Chmielewska

 

1.10

13.05.2023 sobota 09.00-13:00 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
15.05.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
15.05.2023 poniedziałek 11.35-12.20 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
15.05.2023 poniedziałek 11.50 – 12.35 Zad.5 Integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
15.05.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
15.05.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
15.05.2023

 

poniedziałek 12.30-13.15 Zad.2 Projekt przyrodniczy M.Wojtaś 1.13

 

15.05.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
15.05.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
15.05.2023 poniedziałek 12:55-13:40 Zad. 6 trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
15.05.2023 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21/boisko
15.05.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
15.05.2023 poniedziałek 14.35-15:20

13.50-14.35

Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K. Bojańska 2.8
15.05.2023 poniedziałek 14.40 –16.10 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
16.05.2023 wtorek 08.00-08.45

12.35-13.20

Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
16.05.2023 wtorek 08:00-08:45 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
16.05.2023 wtorek 08:55-09:40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna Jakub Topoła Sala gimnastyczna/1.21
16.05.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
16.05.2023 wtorek 12.55 – 14.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
16.05.2023 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
16.05.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
16.05.2023 wtorek 13.55 –15.25 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
17.05.2023        środa 11.35-12.20 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21/boisko szkolne
17.05.2023 środa 11.50-12.35            Zad.2. Polubić czytanie B. Romanek 0.4
17.05.2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
17.05.2023        środa 12.30-13.15 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21/boisko szkolne
17.05.2023 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna J. Bykowska – Bojko aula/korytarz
17.05.2023 środa 12.45-13.30 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
17.05.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
17.05.2023 środa 12:45-13:30 Zadanie 5. Logopedia dla klas I-III A.Mostowska 0.4
17.05.2023 środa 13.50-15.20 Zad.3 Koło  plastyczne I.Antoszczak 2.12
17.05.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze dla

uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
17.05.2023 środa 13.55 –15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
17.05.2023 środa 13:35-14:20 Zadanie 5. Logopedia dla klas I-III A.Mostowska 0.4
17.05.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
18.05.2023 czwartek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
18.05.2023 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
18.05.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
18.05.2023 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
18.05.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
18.05.2023 czwartek 13.50-15.20 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
18.05.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
19.05.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
19.05.2023 piątek 11:50-12:35 Zad. 6 trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
19.05.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
22.05.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
22.05.2023 poniedziałek 11.35-12.20 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21/boisko szkolne
22.05.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
22.05.2023

 

poniedziałek 12.30-13.15 Zad.2 Projekt przyrodniczy M.Wojtaś 1.13
22.05.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
22.05.2023 poniedziałek 12:55-13:40 Zad. 6 trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
22.05.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
22.05.2023 poniedziałek 14.40 –16.10 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
23.05.2023 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
23.05.2023 wtorek 13.50-14.35

12.15-13.45

Zadanie 5 – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
23.05.2023 wtorek 13.55 –15.25 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
24.05.2023 środa 13.50-15.20 Zad.3 Koło  plastyczne I.Antoszczak 2.12
25.05.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
25.05.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
26.05.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
26.05.2023 piątek 11:50-13:40 Zad. 6 trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
26.05.2023 piątek 12.00-13.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna J. Bykowska – Bojko aula/korytarz
26.05.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
29.05.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
29.05.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne

 

29.05.2023 poniedziałek 11.40-12.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne

 

29.05.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
29.05.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
30.05.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
30.05.2023 wtorek

środa

08:00-8:45

8.55-9.40

Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
30.05.2023 wtorek

środa

08:55-9:40

9.50-10.35

Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
30.05.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
30.05.2023 wtorek 12.55 – 14.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
30.05.2023 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
30.05.2023 wtorek 13.50-15.25

 

Zadanie 5 – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
31.05.2023 środa 11.50-12.35            Zad.2.Polubić czytanie B. Romanek 0.4
31.05.2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
31.05.2023 czwartek 12.40-13.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21/boisko szkolne
31.05.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
31.05.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
31.05.2023 środa 12:45-13:30 Zadanie 5. Logopedia dla klas I-III A.Mostowska 0.4
31.05.2023 środa 13.50-15.20 Zad.3 Koło  plastyczne I.Antoszczak 2.12
31.05.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
31.05.2023 środa 13:35 -14:20 Zadanie 5. Logopedia dla klas I-III A.Mostowska 0.4

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

Kwiecień 2023

 Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 26.04.2023 w godz. 10.45-11.30.

Zajęcia prowadzone przez panią Zielonkę zostają odwołane w dniu 25.04.2023.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pana Gołubińskiego zostają odwołane w dniu 24.04.2023.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Plis zostają odwołane w dniu 21.04.2023 w godz. 13.30-14.15.

Projekt edukacyjny "English is everywhere" prowadzony przez panią Kuczerę zostaje odwołany w dniu 20.04.2023r.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone przez panią Chmielewską zostają odwołane w dniu 20.04.2023.

Zajęcia chemiczne prowadzone przez panią Kruze-Szmel zostają odwołane w dniu 19.04.2023.

Zajęcia projektowe (przyrodnicze) prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 17.04.2023.

Zajecia matematyczne prowadzone przez panią Chmielewską zostają odwołane w dniu 13.04.2023.

Wszystkie zajęcia zaplanowane na dzień 14.04.2023 zostają odwołane ze względu na uroczyste otwarcie hali sportowej.

Zajęcia socjoterapii prowadzone przez panią Waniczek odbędą się dodatkowo w dniu 27.04.2023 w godz. 12.55-14.25.

 

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
03.04.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
03.04.2023 poniedziałek 11.40-13.10 Zad.2 Projekt przyrodniczy M. Wojtaś 1.13
03.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
03.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
03.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
03.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
03.04.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.04.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
03.04.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
03.04.2023 poniedziałek 12:55-13:40 Zad.5 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
03.04.2023 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J.Plis 2.21
03.04.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
03.04.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
03.04.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K.Bojańska 2.8
03.04.2023 poniedziałek 14.40 –16.00 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
04.04.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
04.04.2023 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
04.04.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21
04.04.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
04.04.2023 wtorek 12.55– 13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 2.13
04.04.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
04.04.2023 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
04.04.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
04.04.2023 wtorek 13.55 –15.25 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
05.04.2023  środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
05.04.2023 środa 11.50-12.35 Zad.2 Projekt edukacyjny „Polubić czytanie” B. Romanek 0.4
05.04.2023 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
05.04.2023 Środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
05.04.2023 środa 12.45-13.30 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
05.04.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
05.04.2023 środa 12:45– 13:30 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III

 

     A.Mostowska 0.4
05.04.2023 środa 13.40- 14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J.Plis 2.21
05.04.2023 środa 13.40-15.10 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
05.04.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
05.04.23 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
05.04.2023 środa 13.50-15.20 Zad.3 Koło  plastyczne I.Antoszczak 2.12
05.04.2023 środa 13.55 –15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
05.04.2023 środa 13:35 -14:20 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców     A.Mostowska 0.4

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

05.04.2023 środa 14.40-15.25

15.25-16.10

Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel 1.14
05.04.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
12.04.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
12.04.2023 środa 11.50-12.35 Zad.2 Projekt edukacyjny „Polubić czytanie” B. Romanek 0.4
12.04.2023 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
12.04.2023 Środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
12.04.2023 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna J. Bykowska – Bojko aula/korytarz
12.04.2023 środa 12.45-14.15 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
12.04.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
12.04.2023 środa 12:45– 13:30 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III     A.Mostowska 0.4
12.04.2023 środa 12:50-13:35 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
12.04.2023 środa 13.40- 14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J.Plis 2.21
12.04.2023 środa 13.40-14.25 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10

 

12.04.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
12.04.2023 środa 13.50-15.20 Zad.3 Koło  plastyczne I.Antoszczak 2.12
12.04.2023 środa 13:35 -14:20 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III     A.Mostowska 0.4
12.04.2023 środa 14.40-15.25

15.25-16.10

Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel
12.04.2023 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
12.04.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
13.04.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
13.04.2023 czwartek 12.55-14.25 Zad. 5 Socjoterapia A.E.Waniczek 1.8
13.04.2023 czwartek 13.50– 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
13.04.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
13.04.2023 czwartek 13.50-15.20 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
13.04.2023 czwartek 13.55 –15.25 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
13.04.2023 czwartek 14.35– 15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
13.04.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
13.04.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
14.04.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – ter. logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
14.04.2023 piątek 11.50-12.35

12.40-13.25

13.30-14.15

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21
­­­ piątek 11:50-12:35 Zad.5 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
14.04.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
14.04.2023 piątek 12.40-14.10 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
15.04.2023 sobota 09.00- 13.00 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
15.04.2023 sobota 09.00-12.15 (w tym 15 min. przerwy) Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
17.04.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
17.04.2023 poniedziałek 11.40-13.10 Zad.2 Projekt przyrodniczy M. Wojtaś 1.13
17.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
17.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5. Integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
17.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
17.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
17.04.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
17.04.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
17.04.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
17.04.2023 poniedziałek 12:50-13:40 Zad.5 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
17.04.2023 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J.Plis 2.21
17.04.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
17.04.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
17.04.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K.Bojańska 2.8
17.04.2023 poniedziałek 14.40 –16.00 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
18.04.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
18.04.2023 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
18.04.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
18.04.2023 wtorek 12.55– 13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 2.13
18.04.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
18.04.2023 wtorek 13.40-14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J.Plis 2.21
18.04.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
18.04.2023 wtorek 13.55 –15.25 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
19.04.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
19.04.2023 środa 11.50-12.35 Zad.2 Projekt edukacyjny „Polubić czytanie” B. Romanek 0.4
19.04.2023 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
19.04.2023 Środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
19.04.2023 środa 12.45-13.30 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
19.04.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
19.04.2023 środa 12:45– 13:30 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III     A.Mostowska 0.4
19.04.2023 środa 12:50-13:35 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
19.04.2023 środa 13.40-14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J.Plis 2.21
19.04.23 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
19.04.2023 środa 13.50-15.20 Zad.3 Koło  plastyczne I.Antoszczak 2.12
19.04.2023 środa 13.55 –15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
19.04.2023 środa 13:35 -14:20 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III     A.Mostowska 0.4
19.04.2023 środa 14.40-15.25

15.25-16.10

Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel  
19.04.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
20.04.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
20.04.2023 czwartek 13.50– 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
20.04.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
20.04.2023 czwartek 13.55 –15.25 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
20.04.2023 czwartek 14.35– 15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
20.04.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
21.04.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – ter. logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
21.04.2023 piątek 11.50-12.35

12.40-13.25

13.30-14.15

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21
21.04.2023 piątek 11:50-12:35 Zad.5 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
21.04.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
21.04.2023 piątek 12.40-14.10 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
24.04.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
24.04.2023 poniedziałek 11.40-13.10 Zad.2 Projekt przyrodniczy M.Wojtaś 1.13
24.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
24.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
24.04.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
24.04.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
24.04.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
24.04.2023 poniedziałek 12:55-13:40 Zad.5 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
24.04.2023 poniedziałek 13.40-14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21
24.04.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
24.04.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K.Bojańska 2.8
24.04.2023 poniedziałek 14.40 –16.00 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
25.04.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
25.04.2023 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
25.04.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
25.04.2023 wtorek 12.55– 13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 2.13
25.04.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
25.04.2023 wtorek 13.40-14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21
25.04.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
25.04.2023 wtorek 13.55 –15.25 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
26.04.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
  26.04.2023 środa 11.50-12.35 Zad.2 Projekt edukacyjny „Polubić czytanie” B. Romanek 0.4
26.04.2023 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21

 

26.04.2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
26.04.2023 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna J. Bykowska – Bojko aula/korytarz
26.04.2023 środa 12.45-14.15 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
26.04.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
26.04.2023 środa 12:45– 13:30 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III     A.Mostowska 0.4
26.04.2023 środa 12:50-13:35 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
26.04.2023 środa 13.40-14.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21
26.04.23 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
26.04.2023 środa 13.50-15.20 Zad.3 Koło  plastyczne I.Antoszczak 2.12
26.04.2023 środa 13.55 –15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
26.04.2023 środa 13:35 -14:20 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III     A.Mostowska 0.4
26.04.2023 środa 14.40-15.25

15.25-16.10

Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel
26.04.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
27.04.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
27.04.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
27.04.2023 czwartek 12.55-14.25 Zad. 5 Socjoterapia A.E.Waniczek 1.8
27.04.2023 czwartek 13.50– 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
27.04.2023 czwartek 13.55 –15.25 Zad. 3 Eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
27.04.2023 czwartek 14.35– 15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
27.04.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
28.04.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – ter. logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
28.04.2023 piątek 11.50-12.35

12.40-13.25

13.30-14.15

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 2.21
28.04.2023 piątek 11:50-12:35 Zad.5 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.8
28.04.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe - Biofeedback P. Okoń 2.21
28.04.2023 piątek 12.40-14.10 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

Marzec 2023

 

Konsultacje z psychologiem – panią Liebersbach – zostają przeniesione z dnia na 6.03.2023 na 20.03.2023.

Zajęcia prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 30.03.2023.

Zajęcia logopedyczna prowadzone przez panią Mostowską zostają odwołane w dniu 29.03.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 27.03.2023 w godz. 11.50-12.35

Zajęcia dziennikarskie prowadzone przez panią Dutkowską zostają odwołane w dniu 29.03.2023.

Zajęcia z języka polskiego prowadzone przez panią Wasiłek zostają odwołane w dniu 29.03.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 23.03.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniu 22.03.2023.

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez panią Mostowską zostają odwołane w dniu 22.03.2023.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone przez panią Wasiłek zostają odwołane w dniu 22.03.2023.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Zelmanowicz zostają odwołane w dniu 23.03.2023.

Zajęcia matematyczne prowadzone przez panią Chmielewską zostają odwołane w dniach 20-21.03.2023.

Zajęcia teatralne prowadzone przez panią Trojanowską zostają odwołane w dniu 21.03.2023.

Projekt edukacyjny prowadzony przez panią Bojańską zostaje odwołany w dniu 20.03.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniu 17.03.2023.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 16.03.2023.

Zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Antoszczak zostają odwołane w dniu 15.03.2023.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone przez panią Drewniak zostają odwołane w dniu 17.03.2023.

Zajęcia matematyczne prowadzone przez panią Chmielewską zostają odwołane w dniu 16.03.2023.

Zajęcia z chemii prowadzone przez panią Kruze-Szmel zostają przeniesione z dnia 15.03.2023 na 17.03.2023. Godzina zajęć pozostaje bez zmian.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Chruściel zostają odwołane w dniu 15.03.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniach 15-16.03.2023

Zajęcia teatralne prowadzone przez panią Trojanowską zostają odwołane w dniu 14.03.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 13.03.2023 w godz. 12.55-13.40.

Zajęcia plastyczne i eksperymentalne prowadzone przez panią Jakubas zostają odwołane w dniach 13-15.03.2023.

Zajęcia matematyczne prowadzone przez panią Chmielewską zostają odwołane w dniach 13-14.03.2023.

Zajęcia matematyczne prowadzone przez panią Radziszewską zostają odwołane w dniu 13.03.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Lęję-Kamzel zostają odwołane w terminie 10-14.03.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w terminie 10-14.03.2023.

Zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy prowadzone przez panią Zielonkę zostają odwołane w dniu 7.03.2023.

Zajęcia matematyczne prowadzone przez panią Chmielewską zostają odwołane w dniu 9.03.2023.

Konsultacje z rodzicami prowadzone przez panią Liebersbach zostają przełożone z 6.03.2023 na 20.03.2023. Godzina pozostaje bez zmian.

Zajęcia teatralne prowadzone przez panią Trojanowską zostają odwołane w dniu 7.03.2023.

Zajęcia matematyczne prowadzone przez panią Chmielewską zostają odwołane w dniu 7.03.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 6.03.2023 w godz. 11.50-12.35.

Zajęcia prowadzone przez panią Radziszewską zostają odwołane w dniu 6.03.2023.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego i projekt edukacyjny "English is everywhere" prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 2.03.2023r.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Zelmanowicz zostają odwołane w dniu 1.03.2023.

 

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
01.03.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
01.03.2023 środa 11.50-12.35      Zad. 2 Projekt edukacyjny „Polubić czytanie” B. Romanek 0.4
01.03.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
01.03.2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
01.03.2023 środa 12.50-13.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego M.Chruściel 1.13
01.03. 2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
01.03.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 0.4
01.03.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
01.03.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
01.03.2023 środa 13.40-15.10 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
01.03.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
01.03.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
01.03.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I. Antoszczak 2.12
01.03.2023 środa 13.55-15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
01.03.2023 środa 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
01.03.2023 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
01.03.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
02.03.2023 czwartek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
02.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny „English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
02.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21
02.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
02.03.2023 czwartek 13.50–14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
02.03.2023 czwartek 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
02.03.2023 czwartek 14.35–15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
02.03.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
02.03.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
03.03.2023 piątek 11.45-12.30

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
03.03.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
03.03.2023 piątek 11.50-12.35 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.9
03.03.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
03.03.2023 piątek 12.40-14.10 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
03.03.2023 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
03.03.2023 piątek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
03.03.2023 piątek 14.05- 14.50 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
06.03.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
06.03.2023 poniedziałek 11.40-13.10 Zad.2 Projekt przyrodniczy M. Wojtaś 1.13
06.03.2023 poniedziałek 11.50 - 12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
06.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
06.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
06.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
06.03.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
06.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.8
06.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.9
06.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
06.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
06.03.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
06.03.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
06.03.2023

20.02.2023

poniedziałek 14.05- 14.50 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
06.03.2023 poniedziałek 14.35–15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.20
06.03.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B.Toporowska 2.11
06.03.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K.Bojańska 2.8
06.03.2023 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
06.03.2023 poniedziałek 14.40-16.00 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
07.03.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
07.03.2023 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
07.03.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
07.03.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
07.03.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.4
07.03.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 2.13
07.03.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
07.03.2023 wtorek 13.40-15.10 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B.Toporowska 2.11
07.03.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
07.03.2023 wtorek 13.55-15.25 Zad. 3 eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
08.03.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
08.03. 2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
08.03.2023 środa 11.50-12.35      Zad. 2 Projekt edukacyjny „Polubić czytanie” B. Romanek 0.4
08.03.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
08.03.2023 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna J. Bykowska – Bojko aula/korytarz
08.03.2023 środa 12.50-13.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego M.Chruściel 1.13
08.03. 2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
08.03.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 0.4
08.03.2023 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.4
08.03.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
08.03.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
08.03.2023 środa 13.40-15.10 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
08.03.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
08.03.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
08.03.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I. Antoszczak 2.12
08.03.2023 środa 13.55-15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
08.03.2023 środa 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
08.03.2023 środa 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M. Kruze-Szmel 1.14
08.03.2023 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
08.03.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
09.03.2023 czwartek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
09.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny „English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
09.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21

 

09.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
09.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad.2 Projekt przyrodniczy M. Wojtaś 2.21

 

09.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
09.03.2023 czwartek 13.55-15.25 Zad. 3 eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
09.03.2023 czwartek 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
09.03.2023 czwartek 14.35-15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
09.03.2023 czwartek 14.35-16.05 Zad. 1 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
09.03.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
09.03.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
10.03.2023 piątek 11.45-12.30

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
10.03.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
10.03.2023 piątek 11.50-12.35 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.9
10.03.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
10.03.2023 piątek 12.40-14.10

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak

 

0.6
10.03.2023 piątek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
10.03.2023 piątek 14.05- 14.50 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
13.03.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
13.03.2023 poniedziałek 11.40-13.10 Zad.2 Projekt przyrodniczy M. Wojtaś
13.03.2023 poniedziałek 11.50 - 12.35

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak

 

0.6
13.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
13.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
13.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
13.03.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
13.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo
13.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
13.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
13.03.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
13.03.2023 poniedziałek 14.05- 14.50 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
13.03.2023 poniedziałek 14.35-15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.20
13.03.3023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K.Bojańska 2.8
13.03.2023 poniedziałek 14.40-16.00 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
13.03.2023 poniedziałek 14.40-16.10 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
14.03.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
14.03.2023 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
14.03.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
14.03.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
14.03.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.4
14.03.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 2.13
14.03.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
14.03.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
14.03.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
14.03.2023 wtorek 13.55-15.25 Zad. 3 eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
15.03.2023        środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
15.03.2023 środa 11.50-12.35      Zad. 2 Projekt edukacyjny „Polubić czytanie” B. Romanek 0.4
15.03.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
15.03.2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
15.03.2023 środa 12.50-13.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego M.Chruściel 1.13
15.03.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 0.4
15.03.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
15.03.2023 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.4
15.03.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
15.03.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
15.03.2023 środa 13.40-15.10 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
15.03.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
15.03.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
15.03.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I. Antoszczak 2.12
15.03.2023 środa 13.55-15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
15.03.2023 środa 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
15.03.2023

17.03.2023

środa

piątek

14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M. Kruze-Szmel 1.14
15.03.2023 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
15.03.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
16.03.2023 czwartek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
16.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny „English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
16.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21
16.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
16.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad.2 Projekt przyrodniczy M. Wojtaś 1.13
16.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
16.03.2023 czwartek 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
16.03.2023 czwartek 14.35-15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
16.03.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
16.03.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
17.03.2023 piątek 11.45-12.30

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
17.03.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
17.03.2023 piątek 11.50-12.35 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.9
17.03.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
17.03.2023 piątek 12.40-14.10

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak

 

0.6
17.03.2023 piątek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
17.03.2023 piątek 14.05- 14.50 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
20.03.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
20.03.2023 poniedziałek 11.50 - 12.35

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak

 

0.6
20.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
20.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
20.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
20.03.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
20.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.9
20.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
20.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
20.03.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
20.03.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
20.03.2023 poniedziałek 14.35-15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.20
20.03.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K.Bojańska 2.8
20.03.2023 poniedziałek 14.40-16.10 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
21.03.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
21.03.2023 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
21.03.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
21.03.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
21.03.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 2.13
21.03.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
21.03.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
21.03.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
21.03.2023 wtorek 13.55-15.25 Zad. 3 eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
22.03.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
22.03.2023 środa 11.50-12.35      Zad. 2 Projekt edukacyjny „Polubić czytanie” B. Romanek 0.4
22.03.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
22.03.2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
22.03.2023 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna J. Bykowska – Bojko aula/korytarz
22.03.2023 środa 12.50-13.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego M.Chruściel 1.13
22.02.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
22.03.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 0.4
22.03.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
22.03.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
22.03.2023 środa 13.40-15.10 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
22.03.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
22.03.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
22.03.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I. Antoszczak 2.12
22.03.2023 środa 13.55-15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
22.03.2023 środa 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
22.03.2023 środa 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M. Kruze-Szmel 1.14
22.03.2023 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
22.03.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
23.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny „English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
23.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21

 

23.03.2023 czwartek 12.55-14.25 Zad. 5 Socjoterapia A.E.Waniczek 1.8
23.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
23.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
23.03.2023 czwartek 13.55-15.25 Zad. 3 eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
23.03.2023 czwartek 14.35 – 15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
23.03.2023 czwartek 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
23.03.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
23.03.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
24.03.2023 piątek 11.45-12.30

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
24.03.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
24.03.2023 piątek 11.50-12.35 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.9
24.03.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
24.03.2023 piątek 12.40-14.10

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak

 

0.6
24.03.2023 piątek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
27.03.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
27.03.2023 poniedziałek 11.40-13.10 Zad.2 Projekt przyrodniczy M. Wojtaś 1.13
27.03.2023 poniedziałek 11.50 - 12.35

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak

 

0.6
27.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
27.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
27.03.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/2.13
27.03.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.9
27.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
27.03.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
27.03.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
27.03.2023 poniedziałek 14.35 – 15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.20
27.03.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K.Bojańska 2.8
27.03.2023 poniedziałek 14.40-16.00 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
27.03.2023 poniedziałek 14.40-16.10 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
28.03.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
28.03.2023 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
28.03.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
28.03.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 Socjoterapia A.E.Waniczek 1.8
28.03.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
28.03.2023 wtorek 12.55 – 13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 2.13
28.03.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
28.03.2023 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
28.03.2023 wtorek 13.55-15.25 Zad. 3 eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
29.03.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
29.03.2023 środa 11.50-12.35      Zad. 2 Projekt edukacyjny „Polubić czytanie” B. Romanek 0.4
29.03.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
29.03.2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
29.03.2023 środa 12.50-13.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego M.Chruściel 1.13
29.03.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 0.4
29.03.2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
29.03.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
29.03.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
29.03.2023 środa 13.40-15.10 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
29.03.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
29.03.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I. Antoszczak 2.12
29.03.2023 środa 13.55-15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
29.03.2023 środa 14.35-16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
29.03.2023 środa 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M. Kruze-Szmel 1.14
29.03.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
30.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny „English is

everywhere”

M.Kuczera 1.13
30.03.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21

 

30.03.2023 czwartek 12.55-14.25 Zad. 5 Socjoterapia A.E.Waniczek 1.8
30.03.2023 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
30.03.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
30.03.2023 czwartek 13.55-15.25 Zad. 3 eksperymentalne kółko zainteresowań A. Jakubas 1.14
30.03.2023 czwartek 14.35 – 15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
30.03.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów

o SPE - SI

O. Zelmanowicz 1.21
31.03.2023 piątek 11.45-12.30

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
31.03.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
31.03.2023 piątek 11.50-12.35 Zad. 6 Trening Umiejętności Społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.9
31.03.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
31.03.2023 piątek 12.40-14.10

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak

 

0.6

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

Luty 2023

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 27.02.2023.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Zelmanowicz zostają odwołane w dniach 8-9.02.2023.

Zajęcia prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniach 7,8.02.2023.

Zajęcia projektu przyrodniczego prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 6.02.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 6.02.2023.
Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniu 6.02.2023.
Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Zelmanowicz zostają odwołane w dniach 1-2.02.2023.

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
01.02.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
01.02.2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
01.02.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
01.02.2023 środa 12.50-13.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego M.Chruściel 1.13
01.02.2023 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.4
01.02. 2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
01.02.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 0.4
01.02.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
01.02.2023 środa 13.40-14.25 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
01.02.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
01.02.2023 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 0.4

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

01.02.2023 środa 13.50- 14.35 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
01.02.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
01.02.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
01.02.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
01.02.2023 środa 13.55 –15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
01.02.2023 środa 14.40- 15.25 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
01.02.2023 środa 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel 1.14
01.02.2023 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
01.02.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
02.02.2023 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
02.02.2023 czwartek 12.55- 13.40 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
02.02.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21
02.02.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is everywhere” M.Kuczera 1.13
02.02.2023 czwartek 12.55-14.25 Zad. 5 Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
02.02.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
02.02.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV-VIII) E. Chmielewska 1.20
02.02.2023 czwartek 13.55- 15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
02.02.2023 czwartek 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
02.02.2023 czwartek 14.35-15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
02.02.2023 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
02.02.2023 czwartek 14.40- 15.25 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
02.02.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
02.02.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
03.02.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
03.02.2023 piątek 11.45-12.30

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
03.02.2023 piątek 11.50-12.35 Zad. 6 Trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.6
03.02.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
03.02.2023 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
03.02.2023 piątek 12.55- 13.40 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
03.02.2023 piątek 13.50- 14.35 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
03.02.2023 piątek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
03.02.2023 piątek 14.40- 15.25 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
03.02.2023 piątek 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel 1.14
06.02.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
06.02.2023 poniedziałek 11.40-13.10 Zad.2 Projekt przyrodniczy M. Wojtaś 1.13
06.02.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna B. Romanek 1.21
06.02.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
06.02.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE I.Głogowska 2.21
06.02.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
06.02.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
06.02.2023 poniedziałek 12.40- 13.25 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.8
06.02.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE I.Głogowska 2.21
06.02.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 6 Trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.6
06.02.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
06.02.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
06.02.2023 poniedziałek 14.05- 14.50 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
06.02.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.11
06.02.2023 poniedziałek 14.40 –16.00 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
06.02.2023 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
06.02.2023 poniedziałek 16.00- 16.45 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach stołówka szkolna
07.02.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
07.02.2023 wtorek 08.55-09.40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
07.02.2023 wtorek 11.50-12.25 Zad. 5 Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
07.02.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
07.02.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
07.02.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.4
07.02.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
07.02.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV-VIII) E. Chmielewska 2.13
07.02.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
07.02.2023 wtorek 13.40-15.10 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.11
07.02.2023 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
07.02.2023 wtorek 13.55- 15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
07.02.2023 wtorek 15.05- 15.50 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
07.02.2023 wtorek 16.00-16.45 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.6
08.02.2023        środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
08.02.2023 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga https://us05web.zoom.us/j/5598445006?pwd=ZHJrOHRQUlV3bFZIWlNTajhqdkU5UT09
08.02. 2023 środa 11.50-12.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
08.02.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
08.02.2023 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE– gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Korytarz/aula
08.02.2023 środa 12.50-13.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego M.Chruściel 1.13
08.02.2023 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.4
08.02. 2023 środa 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
08.02.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 0.4
08.02.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
08.02.2023 środa 13.40-14.25 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
08.02.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
08.02.2023 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 0.4

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

08.02.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
08.02.2023 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
08.02.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
08.02.2023 środa 13.55-15.25 Zad.3 kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
08.02.2023 środa 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel 1.14
08.02.2023 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
08.02.2023 środa 14:35-15:20 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 0.4

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

08.02.2023 środa 15.05- 15.50 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
08.02.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
09.02.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21
09.02.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny Zad. 2 Projekt edukacyjny„English is everywhere” M.Kuczera 1.13
09.02.2023 czwartek 12.55-14.25 Zad. 5 Socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
09.02.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
09.02.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV-VIII) E. Chmielewska 1.20
09.02.2023 czwartek 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
09.02.2023 czwartek 14.35-15.20 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
09.02.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
09.02.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
10.02.2023 piątek 11.45-12.30 Zad. 5 terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
10.02.2023 piątek 11.45-12.30

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
10.02.2023 piątek 11.50-12.35 Zad. 6 Trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.6
10.02.2023 piątek 12.30-13.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
10.02.2023 piątek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
10.02.2023 piątek 14.05- 14.50 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
10.02.2023 piątek 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel 1.14
10.02.2023 piątek 14.55- 15.40 Zad.6 Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
13.02.2023 poniedziałek 08.00-12.35 Zad. 6 Trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.6
13.02.2023 poniedziałek 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
14.02.2023 wtorek 08.00-12.35 Zad. 6 Trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.6
14.02.2023 wtorek 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
15.02.2023 środa 08.00-12.35 Zad. 6 Trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.6
15.02.2023 środa 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
16.02.2023 czwartek 08.00-12.35 Zad. 6 Trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.6
16.02.2023 czwartek 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
17.02.2023 piątek 08.00-12.35 Zad. 6 Trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.6
17.02.2023 piątek 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
20.02.2023 poniedziałek 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
21.02.2023 wtorek 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
22.02.2023 środa 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
23.02.2023 czwartek 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
24.02.2023 piątek 08.00-12.30 Zad. 3 Koło plastyczne H. Adamczewska 0.3
27.02.2023 poniedziałek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
27.02.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
27.02.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE I.Głogowska 2.21
27.02.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/2.13
27.02.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.02.2023 poniedziałek 12.40- 13.25 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.8
27.02.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE I.Głogowska 2.21
27.02.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 6 Trening umiejętności społecznych A. Stajkowska-Dedo 0.6
27.02.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
27.02.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
27.02.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.11
27.02.2023 poniedziałek 14.35-16.05 Zad. 2 projekt edukacyjny z języka angielskiego K. Bojańska 2.8
27.02.2023 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
28.02.2023 wtorek 08.55-09.40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
28.02.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
28.02.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
28.02.2023 wtorek 12.55- 13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.4
28.02.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
28.02.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV-VIII) E. Chmielewska 2.13
28.02.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
28.02.2023 wtorek 13.40-15.10 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.11
28.02.2023 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

Styczeń 2023r.

 W związku z nowym planem zajęć szkoły zmianie ulegają godziny zajęć:

  • Toporowska - Mały Ratowniczek - 30.01.2023 - nowa godzina 14.35-16.05
  • Toporowska - Mały Ratowniczek - 31.01.2023 - nowa godzina 13.40 do 15.10
  • Okoń - biofeedback - 30.01.2023 - nowa godzina 10.45-11.30
  • Dutkowska -zajęcia kółka dziennikarskiego zostają odwołane w dniu 30.01.2023

 

Zmianie ulega również nr sali, w której realizowane są zajęcia prowadzone przez panią Bogucką: 30.01.2023 będzie to sala nr 0.8.

Konsultacje i porady z pedagogiem szkolnym odbędą się dodatkowo w dniu 12.01.2023 w godz. 12.30-13.15.

 

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Bojańską zostają odwołane w dniu 30.01.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 30.01.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 30.01.2023.

Zajęcia prowadzone przez panią Korgę zostają odwołane w dniach 30,31.01.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 26-27.01.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 26.01.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniu 24.01.2023.

Porady prowadzone przez panią Mostowską zostają odwołane w dniu 25.01.2023.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone przez panią Wasiłek zostają odwołane w dniu 25.01.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 23.01.2023.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone przez panią Wasiłek zostają odwołane w dniu 18.01.2023.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 18.01.2023 w godz. 10.45-11.30.

Zajęcia biofeedback i konsultacje prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 20.01.2023.

Zajęcia prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniach 23-27.01.2023 i 31.01.2023.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 16.01.2023.

Zajęcia prowadzone przez panią Bogucką zostają odwołane w dniach 16-20.01.2023.

Zajęcia prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 12.01.2023.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Plis zostają odwołane w dniach 10 i 13.01.2023.

Zajęcia prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 4.01.2023 od godz. 11.50.

Zajęcia matematyczne prowadzone przez panią Chmielewską zostają odwołane w dniu 5.01.2023.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Zelmanowicz zostają odwołane w dniu 4.01.2023.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez panią Chruściel zostają odwołane w dniu 4.01.2023.

 

 

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
02.01.2023 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
02.01.2023 poniedziałek 08.55- 09.40 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
02.01.2023 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
02.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
02.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
02.01.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
02.01.2023 poniedziałek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
02.01.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
02.01.2023 poniedziałek  12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
02.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
02.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
02.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
02.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
02.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
02.01.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
02.01.2023 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
03.01.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
03.01.2023 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
03.01.2023 wtorek 10.45- 11.30 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
03.01.2023 wtorek 11.50- 12.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
03.01.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
03.01.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 Projekt matematyczny A.E. Waniczek 1.8  (lub na dworze, w przypadku ładnej pogody)
03.01.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
03.01.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
03.01.2023 wtorek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
03.01.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
03.01.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
03.01.2023 wtorek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
03.01.2023 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
03.01.2023 wtorek 14.35-16.05 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.11
03.01.2023 wtorek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
04.01.2023 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga https://us05web.zoom.us/j/5598445006?pwd=ZHJrOHRQUlV3bFZIWlNTajhqdkU5UT09

 

04.01.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
04.01.2023 środa 11.50– 12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
04.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
04.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
04.01.2023 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
04.01.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 2.20
04.01.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
04.01.2023 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
04.01.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
04.01.2023 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 2.20

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

04.01.2023 środa 13.50-14.35 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
04.01.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
04.01.2023 środa 13:50-14:35 Zad. 6 TUS A. Stajkowska-Dedo 0.6
04.01.2023 środa 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
04.01.2023 środa 14.40– 16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
04.01.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o                               SPE – SI O. Zelmanowicz 1.21
05.01.2023 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
05.01.2023 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
05.01.2023 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
05.01.2023 czwartek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
05.01.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21
05.01.2023 czwartek 13.50– 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
05.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
05.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
05.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.01.2023 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
05.01.2023 czwartek 14.45– 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi - matematyka E. Chmielewska 1.9
05.01.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
05.01.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
09.01.2023 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
09.01.2023 poniedziałek 08.55- 09.40 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
09.01.2023 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
09.01.2023 poniedziałek 11.50– 12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
09.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
09.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
09.01.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
09.01.2023 poniedziałek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
09.01.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
09.01.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
09.01.2023 poniedziałek  12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
09.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań - koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
09.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
09.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
09.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
09.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
09.01.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
09.01.2023 poniedziałek 14.40– 16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
09.01.2023 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
10.01.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
10.01.2023 wtorek 08:55-09:40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
10.01.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
10.01.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 Projekt matematyczny A.E. Waniczek 1.8  (lub na dworze, w przypadku ładnej pogody)
10.01.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
10.01.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
10.01.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
10.01.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
10.01.2023 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
10.01.2023 wtorek 14.35-16.05 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.11
11.01.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
11.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
11.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
11.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
11.01.2023 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE– gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Korytarz/aula
11.01.2022 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
11.01.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 2.20
11.01.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
11.01.2023 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
11.01.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
11.01.2023 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 2.20

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

11.01.2023 środa 13.50-14.35 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
11.01.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
11.01.2023 środa 13:50-14:35 Zad. 6 TUS A. Stajkowska-Dedo 0.6
11.01.2023 środa 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
11.01.2023 środa 14.40– 16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
11.01.2023 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
11.03.2023 środa 14:35-15:20 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 2.20

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

11.01.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
12.01.2023 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
12.01.2023 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
12.01.2023 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
12.01.2023 czwartek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
12.01.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21
12.01.2023 czwartek 13.50– 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
12.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
12.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
12.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.01.2023 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
12.01.2023 czwartek 14.45– 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi - matematyka E. Chmielewska 1.9
12.01.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
12.01.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
13.01.2023 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
13.01.2023 piątek 10.45- 11.30 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
13.01.2023 piątek 11.45-12.39

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
13.01.2023 piątek 11.50– 12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
13.01.2023 piątek 12.40-13.25

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
13.01.2023 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
13.01.2023 piątek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
13.01.2023 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
13.01.2023 piątek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
13.01.2023 piątek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
13.01.2023 piątek 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel 1.14
14.01.2023 sobota 10.00-10.45

10.50-11.35

Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii M.Kruze-Szmel 1.14
16.01.2023 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
16.01.2023 poniedziałek 08.55- 09.40 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
16.01.2023 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
16.01.2023 poniedziałek 11.50– 12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
16.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/2.13
16.09.2023 poniedziałek 11.50-12.35

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
16.01.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
16.01.2023 poniedziałek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
16.01.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
16.01.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
16.01.2023 poniedziałek  12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
16.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań - koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
16.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
16.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
16.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
16.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
16.01.2023

 

poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
16.01.2023 poniedziałek 14.40– 16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
16.01.2023 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
17.01.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
17.01.2023 wtorek 08:55-09:40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
17.01.2023 wtorek 10.45- 11.30 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
17.01.2023 wtorek 11.50- 12.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
17.01.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 Projekt matematyczny A.E. Waniczek 1.8 (lub na dworze, w przypadku ładnej pogody
17.12.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
17.01.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
17.01.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
17.01.2023 wtorek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
17.01.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
17.01.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
17.01.2023 wtorek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
17.01.2023 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
17.01.2023 wtorek 14.35-16.05 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.11
17.01.2023 wtorek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
18.01.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęcia terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
18.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
18.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
18.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
18.01.2023 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
18.01.2023 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I - III A.Mostowska 2.20
18.01.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
18.01.2023 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
18.01.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
18.01.2023 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 2.20

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

18.01.2023 środa 13.50.14.35 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
18.01.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
18.01.2023 środa 13:50-14:35 Zad. 6 TUS A. Stajkowska-Dedo 0.6
18.01.2023 środa 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
18.01.2023 środa 14.40– 16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
18.01.2023 środa 14:35-15:20 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 2.20

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

18.01.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
19.01.2023 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
19.01.2023 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
19.01.2023 czwartek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
19.01.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21
19.01.2023 czwartek 13.50– 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
19.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
19.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
19.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.01.2023 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
19.01.2023 czwartek 14.45– 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi - matematyka E. Chmielewska 1.9
19.01.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
19.01.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
20.01.2023 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
20.01.2023 piątek 10.45- 11.30 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
20.01.2023 piątek 11.45-12.30

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
20.01.2023 piątek 12.40-13.25

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
20.01.2023 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
20.01.2023 piątek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
20.01.2023 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
20.01.2023 piątek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
20.01.2023 piątek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
20.01.2023 piątek 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii M.Kruze-Szmel 1.14
23.01.2023 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
23.01.2023 poniedziałek 08.55- 09.40 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
23.01.2023 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
23.01.2023 poniedziałek 11.50 -12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
23.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
23.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
23.01.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
23.01.2023 poniedziałek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
23.01.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
23.01.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
23.01.2023 poniedziałek  12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
23.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań - koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
23.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
23.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
23.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
23.01.2024 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
23.01.2023 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
23.01.2023 poniedziałek 14.40– 16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
23.01.2023 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
24.01.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
24.01.2023 wtorek 08:55-09:40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
24.01.2023 wtorek 10.45- 11.30 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
24.01.2023 wtorek 11.50- 12.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
24.01.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 Projekt matematyczny A.E. Waniczek 1.8 (lub na dworze, w przypadku ładnej pogody
24.12.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
24.01.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
24.01.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
24.01.2023 wtorek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
24.01.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
24.01.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
24.01.2023 wtorek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
24.01.2023 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
24.01.2023 wtorek 14.35-16.05 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.11
24.01.2023 wtorek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
25.01.2023 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
25.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
25.01.2023 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
25.01.2023 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE– gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Korytarz/aula
25.01.2023 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
25.01.2023 środa 12.55-13.40   A.Mostowska 2.20
25.01.2023 środa 12:50-13:35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M.Wojtaś 2.21
25.01.2023 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
25.01.2023 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 -  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE - integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
25.01.2023 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 2.20

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

25.01.2023 środa 13.50.14.35 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami

edukacyjnymi – j.polski

M. Wasiłek 2.6
25.01.2023 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
25.01.2023 środa 13:50-14:35 Zad. 6 TUS A. Stajkowska-Dedo 0.6
25.01.2023 środa 14.35 - 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
25.01.2023 środa 14.40-16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
25.01.2023 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
25.01.2023 środa 14:35-15:20 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A.Mostowska 2.20

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8ALWok6XBb

25.01.2023 środa 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
26.01.2023 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
26.01.2023 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
26.01.2023 czwartek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
26.01.2023 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback M. Wojtaś 2.21
26.01.2023 czwartek 13.50– 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
26.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów

(język angielski)

M.Kuczera 2.13
26.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
26.01.2023 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.01.2023 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
26.01.2023 czwartek 14.45– 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi - matematyka E. Chmielewska 1.9
26.01.2023 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback D.Biernat 2.21
26.01.2023 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - SI O. Zelmanowicz 1.21
27.01.2023 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
27.01.2023 piątek 10.45- 11.30 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
27.01.2923 piątek 11.45-12.39

12.40-13.25

Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
27.01.2023 piątek 12.40-13.25

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
27.01.2023 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
27.01.2023 piątek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
27.01.2023 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
27.01.2023 piątek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
27.01.2023 piątek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
27.01.2023 piątek 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii M.Kruze-Szmel 1.14
30.01.2023 poniedziałek 08.00-08.45

10.45-11.30

Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
30.01.2023 poniedziałek 08.55- 09.40 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
30.01.2023 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R.Korga 0.16
30.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
30.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35

 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
30.01.2023 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
30.01.2023 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
30.01.2023 poniedziałek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
30.01.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - biofeedback I.Głogowska 2.21
30.01.2023 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
30.01.2023 poniedziałek  12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
30.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań - koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
30.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
30.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
30.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
30.01.2023 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
30.01.2023 poniedziałek 13.50-15.20

14.35-16.05

Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
30.01.2023 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
31.01.2023 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Warnke R. Korga 0.16
31.01.2023 wtorek 08:55-09:40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
31.01.2023 wtorek 10.45- 11.30 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
31.01.2023 wtorek 11.50- 12.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
31.01.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 Projekt matematyczny A.E. Waniczek 1.8 (lub na dworze, w przypadku ładnej pogody
31.01.2023 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
31.01.2023 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE - Biofeedback P. Okoń 2.21
31.01.2023 wtorek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
31.01.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE - Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
31.01.2023 wtorek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
31.01.2023 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula oddział przedszkolny/1.13
31.01.2023 wtorek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
31.01.2023 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
31.01.2023 wtorek 14.35-16.05

13.40-15.10

Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań - Mały ratowniczek B. Toporowska 2.11
31.01.2023 wtorek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
12.01.2023

 

czwartek

 

12.30-13.15 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

Grudzień 2022

W dniu 22.12.2022 zostają odwołane zajęcia prowadzone przez następujące osoby:
– pani Chmielewska,
– pani Leja-Kamzel,
– pani Tomalak – biofeedback,
– pani Biernat,
– pani Zelmanowicz.

W dniu 22.12.2022 zmianie ulegają godziny zajęć, poniżej podane nowe:
– pani Kuczera – język angielski – 12.15-13.00
– pani Tomalak – koło fotograficzne – 12.15-13.45

Zajęcia prowadzone przez panią Mostowską zostają odwołane w dniu 21.12.2022

Zajęcia wyrównawcze z angielskiego prowadzone przez panią Chruściel zostają odwołane w dniu 21.12.2022.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pana Gołubińskiego zostają odwołane w dniu 20.12.2022.

Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  w dniu 21.12.2022 odbędą się w godz. 12.30-13.15.

Zajęcia logopedyczne i metodą Warnke prowadzone przez panią Korgę zostają odwołane w dniach 19-22.12.2022.
Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 19-20.12.2022.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 19.12.2022.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 19.12.2022.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz rozwijające uzdolnienia matematyczne prowadzone przez panią Chmielewska zostają odwołane w dniu 15.12.2022.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w terminie 14-16.12.2022.

Zajęcia terapii sensorycznej prowadzone przez panią Plis zostają odwołane w dniach 13 i 16.12.2022.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w terminie 2-9.12.2022.

Zajęcia biofeedback i konsultacje z rodzicami prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w terminie 7-13.12.2022.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 8.12.2022.

Zajęcia koła plastycznego prowadzone przez panią Jakubas zostają odwołane w dniach 7,14,21.12.2022.

Zajęcia biofeedback prowadzone⁹ przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 5.12.2022.
Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 5.12.2022.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 02.12.2022 oraz 05.12.2022.

Zajęcia biofeedbacku prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 1.12.2022.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
01.12.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
01.12.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – biofeedback I.Głogowska 2.21
01.12.2022 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 – socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
01.12.2022 czwartek 12.55-13.40 Zad. 5 biofeedback M. Wojtaś 2.21
01.12.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
01.12.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
01.12.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback M.Tomalak 2.21
01.12.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
01.12.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
01.12.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
01.12.2022 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
01.12.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – SI O. Zelmanowicz 1.21
02.12.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
02.12.2022 piątek 10.45- 11.30 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
02.12.2022 piątek 11 50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
02.12.2022 piątek 11.45-12.39 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
02.12.2022 piątek 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
02.12.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
02.12.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
02.12.2022 piątek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
02.12.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R.Korga 0.16
02.12.2022 piątek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
02.12.2022 piątek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
02.12.2022 piątek 14.40-15.25 Zad.2  Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii M.Kruze-Szmel 1.14
05.12.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
05.12.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
05.12.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
05.12.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
05.12.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
05.12.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback M.Tomalak 2.21
05.12.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – biofeedback I.Głogowska 2.21
05.12.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
05.12.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
05.12.2022 poniedziałek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
05.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
05.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
05.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
05.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
05.12.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
05.12.2022 poniedziałek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
06.12.2022 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
06.12.2022 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
06.12.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
06.12.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
06.12.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
06.12.2022 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
06.12.2022 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
06.12.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
06.12.2022 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
07.12.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
07.12.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
07.12.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
07.12.2022 środa   11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
07.12.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
07.12.2022 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
07.12.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I – III    A. Mostowska 2.20
07.12.2022 środa   12:50-13:35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
07.12.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
07.12.2022 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
07.12.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 2.20 Link
07.12.2022 środa 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
07.12.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 6 – Trening Umiejętności Społecznych (TUS) A. Stajkowska-Dedo 0.9
07.12.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 1 –  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
07.12.2022 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
07.12.2022 środa 14.35 – 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
07.12.2022 środa 14.40 – 16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
07.12.2022 środa 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
07.12.2022 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
07.12.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – SI O. Zelmanowicz 1.21
08.12.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
08.12.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – biofeedback I.Głogowska 2.21
08.12.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
08.12.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
08.12.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
08.12.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback M.Tomalak 2.21
08.12.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
08.12.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
08.12.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
08.12.2022 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
08.12.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – SI O. Zelmanowicz 1.21
09.12.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
09.12.2022 piątek 10.45- 11.30 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
09.12.2022 piątek 11.45-12.39 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
09.12.2022 piątek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
09.12.2022 piątek 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
09.12.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
09.12.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
09.12.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
09.12.2022 piątek 12.55-13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
09.12.2022 piątek 13.50-14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
09.12.2022 piątek 14.40-15.25 Zad.2  Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii M.Kruze-Szmel 1.14
09.12.2022 piątek 14.40-15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
12.12.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
12.12.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
12.12.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
12.12.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/2.13
12.12.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
12.12.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.12.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – biofeedback I.Głogowska 2.21
12.12.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
12.12.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
12.12.2022 poniedziałek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
12.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
12.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
12.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
12.12.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
12.12.2022 poniedziałek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
12.12.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
13.12.2022 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
13.12.2022 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
13.12.2022 wtorek 10.45- 11.30 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
13.12.2022 wtorek 11.50- 12.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
13.12.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
13.12.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów – projekt edukacyjny z matematyki A.E. Waniczek 1.8  (lub na dworze, w przypadku ładnej pogody)
13.12.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
13.12.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
13.12.2022 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
13.12.2022 wtorek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
13.12.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
13.12.2022 wtorek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
13.12.2022 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
13.12.2022 wtorek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
14.12.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
14.12.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
14.12.2022 środa 11.50-12 35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
14.12.2022 Środa   11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
14.12.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
14.12.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia
wyrównawcze z języka angielskiego
M. Chruściel 1.13
14.12.2022 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE– gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Korytarz/aula
14.12.2022 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
14.12.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I – III A. Mostowska 2.20
14.12.2022 Środa   12:50-13:35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
14.12.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
14.12.2022 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M. Wojtaś 1.21
14.12.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 2.20 Link
14.12.2022 środa 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
14.12.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 6 – Trening Umiejętności Społecznych (TUS) A. Stajkowska-Dedo 0.9
14.12.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 1 –  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
14.12.2022 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
14.12.2022 środa 14.35 – 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
14.12.2022 Środa 14.40 – 16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
14.12.2022 środa 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
14.12.2022 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
14.12.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – SI O. Zelmanowicz 1.21
15.12.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
15.12.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – biofeedback I.Głogowska 2.21
15.12.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
15.12.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
15.12.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
15.12.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback M.Tomalak 2.21
15.12.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
15.12.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
15.12.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
15.12.2022 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
15.12.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – SI O. Zelmanowicz 1.21
16.12.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
16.12.2022 piątek 11.45-12.39 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
16.12.2022 piątek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
16.12.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
16.12.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
16.12.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
16.12.2022 piątek 12.55-13.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
16.12.2022 piątek 14.40-15.25 Zad.2  Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii M.Kruze-Szmel 1.14
19.12.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
19.12.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
19.12.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
19.12.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
19.12.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
19.12.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.12.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – biofeedback I.Głogowska 2.21
19.12.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
19.12.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
19.12.2022 poniedziałek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
19.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
19.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
19.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
19.12.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
19.12.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
19.12.2022 poniedziałek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
19.12.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
20.12.2022 wtorek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
20.12.2022 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
20.12.2022 wtorek 10.45- 11.30 Zad.6 Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 0.17
20.12.2022 wtorek 11.50- 12.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
20.12.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 2.21
20.12.2022 wtorek 11.50-12.35 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – gimnastyka korekcyjna W. Gołubiński Sala gimnastyczna
20.12.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów – projekt edukacyjny z matematyki A.E. Waniczek 1.8  (ub na dworze, w przypadku ładnej pogody)
20.12.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
20.12.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
20.12.2022 wtorek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
20.12.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
20.12.2022 wtorek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
20.12.2022 wtorek 13.50-14.35 Zad. 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
20.12.2022 wtorek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
21.12.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
21.12.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
21.12.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.21
21.12.2022 środa   11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
21.12.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia
wyrównawcze z języka angielskiego
M. Chruściel 1.13
21.12.2022 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
21.12.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I – III A. Mostowska 2.20
21.12.2022 środa   12:50-13:35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
21.12.2022 środa 13.25-14.10 12.30-13.15 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
21.12.2022 środa 13.40-14.25 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
21.12.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 2.20 Link
21.12.2022 środa 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
21.12.2022 środa 13.50.14.35 Zad. 1 –  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
21.12.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 6 – Trening Umiejętności Społecznych (TUS) A. Stajkowska-Dedo 0.9
21.12.2022 środa 13.50-15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2,12
21.12.2022 środa 14.35 – 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
21.12.2022 środa 14.40 – 16.10 Zad. 3 Kółko plastyczne A. Jakubas 1.14
21.12.2022 środa 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 0.17
21.12.2022 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
21.12.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – SI O. Zelmanowicz 1.21
22.12.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
22.12.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – biofeedback I.Głogowska 2.21
22.12.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
22.12.2022 czwartek 13.50 – 14.35   Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
22.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
22.12.2022 czwartek 13.50-14.35 12.15-13.00 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
22.12.2022 czwartek 13.50-14.35   Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback M.Tomalak 2.21
22.12.2022     czwartek  14.35-16.05 12.15-13.45 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
22.12.2022 czwartek 14.45 – 15.30   Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
22.12.2022 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
22.12.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – SI O. Zelmanowicz 1.21

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

Listopad 2022

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniach 28 i 30.11.2022

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke prowadzone przez R. Korgę zostają odwołane w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 12.35-13.20.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniu 24.11.2022.

Zajęcia integracji sensorycznej z godz. 8.55 prowadzone przez panią Bojańską zostają odwołane w dniach 21.11 oraz 28.11.2022.

Zajęcia matematyczne prowadzone przez panią Drewniak zostają odwołane w dniu 18.11.2022.

Zajęcia dla uczniów powracających do Polski prowadzone przez panią Zielonkę zostają odwołane w dniu 15.11.2022.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 25.11.2022.
Konsultacje z rodzicami prowadzone przez panią Okoń z dnia 24.11.2022 zostają przełożone na dzień 9.11.2022.

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke prowadzone przez R. Korgę zostają przeniesione z dnia 16.11.2022 na 15.11.2022. Godzina zajęć nie ulega zmianie.

Zajęcia logopedii i porady dla rodziców prowadzone przez panią Mostowską zostają odwołane w dniu 9.11.2022.

Zajęcia z biofeedbacku prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 3.11.2022 ze względu na nieobecność ucznia.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez panią Chruściel zostają odwołane w dniu 2.11.2022.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
02.11.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
02.11.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
02.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
02.11.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
02.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
02.11.2022 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
02.11.2022 środa 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
02.11.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
02.11.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
02.11.2022 środa 13.50 – 15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
02.11.2022 środa 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
02.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
02.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
02.11.2022 środa 14.35-16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
02.11.2022 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
02.11.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
03.11.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
03.11.2022 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 – socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
03.11.2022 czwartek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
03.11.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
03.11.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
03.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
03.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
03.11.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
03.11.2022 czwartek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
03.11.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
03.11.2022 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
03.11.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
04.11.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
04.11.2022 piątek 10.45- 11.30 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
04.11.2022 piątek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
04.11.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
04.11.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
04.11.2022 piątek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
04.11.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R.Korga 0.16
04.11.2022 piątek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
04.11.2022 piątek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
04.11.2022 piątek 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel 1.14
07.11.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
07.11.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
07.11.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
07.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
07.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
07.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/ w terenie
07.11.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
07.11.2022 poniedziałek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
07.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
07.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
07.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
07.11.2022 poniedziałek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
07.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
07.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
07.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
07.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
07.11.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
07.11.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
08.11.2022 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
08.11.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.21/aula
08.11.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
08.11.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
08.11.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
08.11.2022 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
09.11.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
09.11.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
09.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
09.11.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
09.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
09.11.2022 środa 12.30-14.00 Zad. 5 – gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Korytarz/aula
09.11.2022 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
09.11.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I – III A. Mostowska 0.17
09.11.2022 środa 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
09.11.2022 środa 13.25-14.10 i dod. 12.30-13.15 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
09.11.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M. Wojtaś 2.21
09.11.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 0.17 https://teams.microsoft.com

/l/channel/19%3a1Bb59O0C8r8

ALWok6XBb fUd5CWlO815W

xXeGW4rtI_w1%40thread.tac

v2/Og%25C3%25B3lny?group

Id=04e7fd5f- 3d58-480c-be5b

-3cf00585d2e7&tenantId=434

c7bcf-1273-4792-8cf4-435717f

eceb4

09.11.2022 środa 13.50 – 15.20 Zad. 3 Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
09.11.2022 środa 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
09.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
09.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
09.11.2022 środa 14.35-16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
09.11.2022 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
09.11.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
10.11.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
10.11.2022 czwartek 08.55-09.40 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
10.11.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
10.11.2022 czwartek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
10.11.2022 czwartek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
10.11.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
10.11.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
10.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
10.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
10.11.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
10.11.2022 czwartek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
10.11.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
10.11.2022 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
10.11.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
14.11.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
14.11.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
14.11.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
14.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
14.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
14.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/2.13
14.11.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
14.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
14.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
14.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
14.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
14.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
14.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
14.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
14.11.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
14.11.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
15.11.2022 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
15.11.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.21 /aula
15.11.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad 2 – Projekt edukacyjny –  matematyczny A.E. Waniczek 1.8  (lub na dworze, w przypadku ładnej pogody)
15.11.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
15.11.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
15.11.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
15.11.2022 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
16.11.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
16.11.2022 15.11.2022 środa wtorek 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
16.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
16.11.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
16.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
16.11.2022 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
16.11.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I – III A. Mostowska 0.17
16.11.2022 środa 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
16.11.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
16.11.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
16.11.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 0.17 Link

fUd5CWlO8

15WxXeGW4r

tI_w1%40t

hread.tacv2/

Og%25C3%2

5B3lny?grou

pId=04e7fd5

f- 3d58-480c

-be5b-3cf00

585d2e7&tenantId=

434c7bcf-1273-4792-8cf4-

435717feceb4

16.11.2022 środa 13.50 – 15.20 Zad. 3. Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
16.11.2022 środa 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
16.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
16.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
16.11.2022 środa 14.35-16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
16.11.2022 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
16.11.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
17.11.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
17.11.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
17.11.2022 czwartek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
17.11.2022 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 – socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
17.11.2022 czwartek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
17.11.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
17.11.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
17.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
17.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
17.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
17.11.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
17.11.2022 czwartek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
17.11.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
17.11.2022 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
17.11.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
18.11.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
18.11.2022 piątek 10.45- 11.30 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
18.11.2022 piątek 11.45-12.30 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.21 /aula
18.11.2022 piątek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
18.10.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
18.11.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
18.11.2022 piątek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
18.11.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
18.11.2022 piątek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
18.11.2022 piątek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
18.11.2022 piątek 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel 1.14
21.11.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
21.11.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
21.11.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
21.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
21.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
21.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
21.11.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
21.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
21.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
21.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
21.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
21.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
21.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
21.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
21.11.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
21.11.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
22.11.2022 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
22.11.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.21 /09
22.11.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad 2 – Projekt edukacyjny –  matematyczny A.E. Waniczek 1.8  (ub na dworze, w przypadku ładnej pogody)
22.11.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
22.11.2022 wtorek 12.40-13:25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
22.11.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
22.11.2022 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
23.11.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
23.11.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
23.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
23.11.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
23.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
23.11.2022 środa 12.30-14.00 Zad. 5 – gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko Korytarz/aula
23.11.2022 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
23.11.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 5. Logopedia dla klas I – III A. Mostowska 0.17
23.11.2022 środa 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
23.11.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
23.11.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
23.11.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 6. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 0.17 Link fUd5CWlO815WxXeGW4r

tI_w1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=04e7fd5f- 3d58

-480c-be5b-3cf00585d2e

7&tenantId=

434c7bcf-1273-4792-8cf4

-435717feceb4

23.11.2022 środa 13.50 – 15.20 Zad. 3. Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
23.11.2022 środa 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
23.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
23.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
23.11.2022 środa 14.35-16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
23.11.2022 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
23.11.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
24.11.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
24.11.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
24.11.2022 9.11.2022 czwartek środa 12.30-13.15 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
24.11.2022 czwartek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
24.11.2022 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 – socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
24.11.2022 czwartek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
24.11.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
24.11.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
24.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
24.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
24.11.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
24.11.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
24.11.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
24.11.2022 czwartek 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
24.11.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
25.11.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
25.11.2022 piątek 10.45- 11.30 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
25.11.2022 piątek 11.45-12.30 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.21 /aula
25.11.2022 piątek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
25.11.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
25.11.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
25.11.2022 piątek 12.55- 13.40 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
25.11.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
25.11.2022 piątek 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
25.11.2022 piątek 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
25.11.2022 piątek 14.40-15.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii. M.Kruze-Szmel 1.14
28.11.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
28.11.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
28.11.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
28.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
28.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
28.11.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9/2.13
28.11.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
28.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
28.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
28.11.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
28.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
28.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
28.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – koło dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
28.11.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga Link
28.11.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
28.11.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
29.11.2022 wtorek 08.55-09.40 Zadanie 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
29.11.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J.Plis 1.21 /09
29.11.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad 2 – Projekt edukacyjny –  matematyczny A.E. Waniczek 1.8
29.11.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
29.11.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
29.11.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
29.11.2022 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
30.11.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
30.11.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
30.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 – integracja sensoryczna B. Romanek 1.12
30.11.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
30.11.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
30.11.2022 środa 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
30.11.2022 środa 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
30.11.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
30.11.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęci terapeutyczne dla uczniów SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
30.11.2022 środa 13.50 – 15.20 Zad. 3. Koło plastyczne I.Antoszczak 2.12
30.11.2022 środa 13.50- 14.35 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S.Liebersbach 2.20
30.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
30.11.2022 środa 13.50-14.35 Zad. 1  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
30.11.2022 środa 14.35-16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
30.11.2022 środa 14.50-15.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
30.11.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

Październik 2022

Zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski prowadzone przez panią Zielonkę zostają odwołane w d niu 25.10.2022.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pana Topołę zostają przeniesione z dnia 25.10.2022 na środę 26.10.2022 na godz. 13.50-14.35.

Zajęcia koła dziennikarskiego prowadzone przez panią Dutkowską zostają odwołane w dniu 24.10.2022.

Zajęcia z chemii prowadzone przez panią Kruze-Szmel zostają odwołane w dniu 21.10.2022.
Zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Zelmanowicz zostają odwołane w dniu 20.10.2022.

Zajęcia rozwijające umiejętności z języka angielskiego prowadzone przez panią Kuczerę będą odbywać się w czwartki od godziny 13.40 do 14.35 w sali 2.13 zmiana od 20.10.2022.

Zajęcia ze wsparcia terapeutycznego prowadzone przez panią Liebersbach zostają odwołane w dniu 18.10.2022 w godz. 15.30-16.15.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Okoń zostają odwołane w dniu 17.10.2022.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w terminie 13-21.10.2022.

Zajęcia ze wsparcia terapeutycznego prowadzone przez panią Liebersbach zostają odwołane w dniu 12.10.2022 w godz. 15.30-16.15.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniu 12.10.2022.

Zajęcia Biofeedback  prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniach 13.10.2022 i 17.10.2022.

Zajęcia dla uczniów powracających do Polski prowadzone przez panią Zielonkę zostają odwołane w dniu 11.10.2022.

Zajęcia fotograficzne  prowadzone przez panią Tomalak zostają odwołane w dniu 13.10.2022r.

Zajęcia Integracji sensorycznej prowadzone przez panią Plis zostają odwołane w dniu 11.10.2022.

Zajęcia z integracji sensorycznej i biofeedback prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniach 5-6.10.2022.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Biernat zostają odwołane w dniach 5-6.10.2022.

Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone przez panią Romanek zostają odwołane w dniu 5.10.2022 i 7.10.2022.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Kuczerę zostają odwołane w dniu 4.10.2022.
Zajęcia dla uczniów powracających do Polski prowadzone przez panią Zielonkę zostają odwołane w dniu 4.10.2022.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
03.10.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
03.10.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
03.10.2022 poniedziałek 08.55-9.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
03.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zadanie 5 B. Romanek 1.12
03.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
03.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
03.10.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
03.10.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
03.10.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
03.10.2022 poniedziałek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
03.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV – VIII) A. Radziszewska 1.9
03.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
03.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
03.10.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
03.10.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka A. Radziszewska 1.9
03.10.2022 poniedziałek 08.55- 09.40 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
04.10.2022 wtorek 08.55-09.40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
04.10.2022 wtorek 10.45- 11.30 11.50- 12.35 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 15.30- 16.15 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
04.10.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 – Projekt matematyczny A.E. Waniczek 1.8
04.10.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 1.21/aula
04.10.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
04.10.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 2 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
04.10.2022 wtorek 13.40-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
04.10.2022 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
05.10.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – SI M.Wojtaś 1.21
05.10.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
05.10.2022 środa 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zadanie 5 B. Romanek 1.12
05.10.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
05.10.2022 środa   11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
05.10.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Logopedia dla klas I – III A. Mostowska 0.17
05.10.2022 środa   12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – SI M.Wojtaś 1.21
05.10.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
05.10.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
05.10.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 1. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 0.17 Link fUd5CWlO815Wx

XeGW4rtI_w1%40thread.tac

v2/Og%25C3%25B3lny?grou

pId=04e7fd5f- 3d58-480c-be

5b-3cf00585d2e7&tenantId=

434c7bcf-1273-4792-8cf4-43

5717feceb4

05.10.2022 środa 13.50 -15.20 Zad. 3.Kółko plastyczne I. Antoszczak 2.12
05.10.2022 środa 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
05.10.2022 środa 13.50-14.35 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
05.10.2022 środa 14.35 – 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
05.10.2022 środa 15.00-15.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
05.10.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
05.10.2022 środa 13.50- 14.35 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
05.10.2022 środa 15.30- 16.15 Zad.6  Konsultacje dla rodziców. S. Liebersbach 2.20
06.10.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
06.10.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
06.10.2022 czwartek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
06.10.2022 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 – socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
06.10.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
06.10.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
06.10.2022 czwartek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
06.10.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
06.10.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
06.10.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka E. Chmielewska 1.9
06.10.2022 czwartek 15.00-15.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
06.10.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
06.10.2022 czwartek 12.55- 13.40 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
06.10.2022 czwartek 15.30- 16.15 Zad.6  Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 2.20
07.10.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
07.10.2022 piątek 11.45-12.30 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 1.21 /0.9
07.10.2022 piątek 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zad. 5 B. Romanek 1.12
07.10.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
07.10.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
07.10.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R.Korga 0.16
07.10.2022 piątek 14.40-15.25 Zad. 1 zajęcia rozwijające umiejętności z chemii M.Kruze-Szmel 1.14
07.10.2022 piątek 10.45- 11.30 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
10.10.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
10.10.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
10.10.2022 poniedziałek 08.55-9.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
10.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zadanie 5 B. Romanek 1.12
10.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
10.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
10.10.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
10.10.2022 poniedziałek 12.40-13.25 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
10.10.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
10.10.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
10.10.2022 poniedziałek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
10.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV – VIII) A. Radziszewska 1.9
10.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
10.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
10.10.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
10.10.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka A. Radziszewska 1.9
10.10.2022 poniedziałek 08.55- 09.40 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
11.10.2022 wtorek 08.55-09.40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
11.10.2022 wtorek 10.45- 11.30 11.50- 12.35 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 15.30- 16.15 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
11.10.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 1.21 /aula
11.10.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
11.10.2022 wtorek 12.55-13.40 Zad.2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
11.10.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 2 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
11.10.2022 wtorek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
11.10.2022 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
12.10.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – SI M.Wojtaś 1.21
12.10.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
12.10.2022 środa 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zadanie 5 B. Romanek 1.12
12.10.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
12.10.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
12.10.2022 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne – gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko korytarz/aula
12.10.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Logopedia dla klas I – III A. Mostowska 0.17
12.10.2022 środa 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – SI M.Wojtaś 1.21
12.10.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
12.10.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M. Wojtaś 2.21
12.10.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 1. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 0.17 Link fUd5C

WlO815WxXeGW

4rtI_w1%40threa

d.tacv2/Og%25C3%25B

3lny?groupId=04e7fd5f- 3

d58-480c-be5b-3cf00585d

2e7&tenantId=434c7bcf-127

3-4792-8cf4-435717feceb4

12.10.2022 środa 13.50 –15.20 Zad. 3.Kółko plastyczne I. Antoszczak 2.12
12.10.2022 środa 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
12.10.2022 środa 13.50-14.35 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
12.10.2022 środa 14.35 – 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
12.10.2022 środa 15.00-15.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
12.10.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
12.10.2022 środa 13.50- 14.35 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
12.10.2022 środa 15.30- 16.15 Zad.6  Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 2.20
13.10.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
13.10.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
13.10.2022 czwartek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
13.10.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
13.10.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
13.10.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
13.10.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
13.10.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka E. Chmielewska 1.9
13.10.2022 czwartek 15.00-15.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
13.10.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
17.10.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
17.10.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
17.10.2022 poniedziałek 08.55-9.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
17.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
17.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zadanie 5 B. Romanek 1.12
17.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
17.10.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
17.10.2022 poniedziałek 12.40-13.25 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
17.10.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
17.10.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
17.10.2022 poniedziałek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
17.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV – VIII) A. Radziszewska 1.9
17.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
17.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
17.10.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
17.10.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka A. Radziszewska 1.9
17.10.2022 poniedziałek 08.55- 09.40 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
18.10.2022 wtorek 08.55-09.40 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
18.10.2022 wtorek 10.45- 11.30 11.50- 12.35 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 15.30- 16.15 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
18.10.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 – Projekt matematyczny A.E. Waniczek 1.8
18.10.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 1.21 /aula
18.10.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
18.10.2022 wtorek 12.55-13.40 Zad.2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
18.10.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 2 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
18.10.2022 20.10.2022 wtorek czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
18.10.2022 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
19.10.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – SI M.Wojtaś 1.21
19.10.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
19.10.2022 środa 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zadanie 5 B. Romanek 1.12
19.10.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
19.10.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
19.10.2022 środa 12.40-13.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
19.10.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Logopedia dla klas I – III A. Mostowska 0.17
19.10.2022 środa 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – SI M.Wojtaś 1.21
19.10.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
19.10.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
19.10.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 1. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 0.17 Link fUd5CWlO815WxXe

GW4rtI_w1%40thread.tacv2/

Og%25C3%25B3lny?groupId=

04e7fd5f- 3d58-480c-be5b-3c

f00585d2e7&tenantId=434c7

bcf-1273-4792-8cf4-435717fec

eb4

19.10.2022 środa 13.50 -15.20 Zad. 3.Kółko plastyczne I. Antoszczak 2.12
19.10.2022 środa 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
19.10.2022 środa 13.50-14.35 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
19.10.2022 środa 14.35 – 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
19.10.2022 środa 15.00-15.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
19.10.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
19.10.2022 środa 13.50- 14.35 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
19.10.2022 środa 15.30- 16.15 Zad.6  Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 2.20
20.10.2022 czwartek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
20.10.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
20.10.2022 czwartek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
20.10.2022 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 – socjoterapia A.E. Waniczek 1.8
20.10.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
20.10.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
20.10.2022 czwartek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
20.10.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
20.10.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
20.10.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka E. Chmielewska 1.9
20.10.2022 czwartek 15.00-15.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
20.10.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
20.10.2022 czwartek 12.55- 13.40 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
20.10.2022 czwartek 15.30- 16.15 Zad.6  Konsultacje dla rodziców S. Liebersbach 2.20
21.10.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
21.10.2022 piątek 11.50-12.35 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 1.21 /09
21.10.2022 piątek 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zad. 5 B. Romanek 1.12
21.10.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
21.10.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
21.10.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
21.10.2022 piątek 14.40-15.25 Zad. 1 zajęcia rozwijające umiejętności z chemii M.Kruze-Szmel 1.14
21.10.2022 piątek 10.45- 11.30 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
24.10.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
24.10.2022 poniedziałek 08.55-09.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
24.10.2022 poniedziałek 08.55-9.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
24.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zadanie 5 B. Romanek 1.12
24.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
24.10.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
24.10.2022 poniedziałek 12.40-13.25 Zad. 2 Projekt edukacyjny- Polubić czytanie I. Bogucka 0.5
24.10.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
24.10.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
24.10.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
24.10.2022 poniedziałek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
24.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV – VIII) A. Radziszewska 1.9
24.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
24.10.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań- dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
24.10.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad. 3 zajęcia w ramach kół zainteresowań – Mały ratowniczek B. Toporowska 2.8
24.10.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka A. Radziszewska 1.9
24.10.2022 poniedziałek 08.55- 09.40 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
25.10.2022 26.10.2022 wtorek środa 08.55-09.40 13.50-14.35 Zad. 5 – zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- gimnastyka korekcyjna J. Topoła Sala gimnastyczna/1.21
25.10.2022 wtorek 10.45- 11.30 11.50- 12.35 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.40- 15.25 15.30- 16.15 Zad.6  Konsultacje dla uczniów S. Liebersbach 2.20
25.10.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 – Projekt matematyczny A.E. Waniczek 1.8
25.10.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 1.21 /aula
25.10.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
25.10.2022 wtorek 12.55-13.40 Zad.2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
25.10.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 2 koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
25.10.2022 27.10.2022 wtorek czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
25.10.2022 wtorek 13.50-14.35 Zadanie 5 – Zajęcia terapeutyczne dla uczniów  o SPE – zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski E. Zielonka 2.6
26.10.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – SI M.Wojtaś 1.21
26.10.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
26.10.2022 środa 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zadanie 5 B. Romanek 1.12
26.10.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. M.Chruściel 1.13
26.10.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
26.10.2022 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne – gimnastyka korekcyjna J.Bykowska-Bojko korytarz/aula
26.10.2022 środa 12.40-13.25 Zad.2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas 1- 3 I. Bogucka 0.5
26.10.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 1. Logopedia dla klas I – III A. Mostowska 0.17
26.10.2022 środa 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – SI M.Wojtaś 1.21
26.10.2022 środa 13 50 -15.20 Zad. 3.Kółko plastyczne I. Antoszczak 2.12
26.10.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi P.Okoń 2.19
26.10.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
26.10.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 1. Warsztaty i porady stacjonarnie i on-line dla rodziców A. Mostowska 0.17 Link fUd5CWlO815WxXe

GW4rtI_w1%40thread.tacv2/

Og%25C3%25B3lny?groupId=04e7fd5f- 3d58-480c

-be5b 3cf00585d2e7&tenantId=434

c7bcf-1273-4792-8cf4-435717feceb4

26.10.2022 środa 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
26.10.2022 środa 13.50-14.35 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – j.polski M. Wasiłek 2.6
26.10.2022 środa 14.35 – 16.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań- kółko historyczne B. Toporowska 2.11
26.10.2022 środa 15.00-15.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
26.10.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
27.10.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
27.10.2022 czwartek 12.35-13.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
27.10.2022 czwartek 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęcia terap. dla uczniów o SPE – biofeedback M.Wojtaś 2.21
27.10.2022 czwartek 13.50 – 14.35 Zad. 2 Zajęcia roz. uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.20
27.10.2022 czwartek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
27.10.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 5 Biofeedback M.Tomalak 2.21
27.10.2022 czwartek 14.35-16.05 Zad. 3 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
27.10.2022 czwartek 14.45 – 15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka E. Chmielewska 1,9
27.10.2022 czwartek 15.00-15.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
27.10.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
28.10.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
28.10.2022 piątek 11.50-12.35 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE- integracja sensoryczna. Zadanie 5 J. Plis 1.21 /09
28.10.2022 piątek 11.50-12.35 Zajęcia terap. dla uczniów o SPE-SI. Zad. 5 B. Romanek 1.12
28.10.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback P. Okoń 2.21
28.10.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny M. Drewniak 0.6
28.10.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
28.10.2022 piątek 14.40-15.25 Zad. 1 zajęcia rozwijające umiejętności z chemii M.Kruze-Szmel 1.14

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła równych szans”

Wrzesień 2022

Zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Antoszczak zostają odwołane w dniu 28.09.2022.
Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Wojtaś zostają odwołane w dniu 28.09.2022.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Leję-Kamzel zostają odwołane w dniu 22.09.2022.

Zajęcia SI prowadzone przez panią Bojańską zostają przełożone z dnia 21.09.2022 na poniedziałek 26.09.2022, a zajęcia w dniu 28.09.2022 zostają odwołane.

Zajęcia koła plastycznego prowadzone przez panią Antoszczak zostają odwołane w dniach 14.09.2022 i 21.09.2022.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez panią Chruściel będą organizowane od kolejnego tygodnia (19.09.2022) w środy w godz. 11.50-12.35.

Zajęcia biofeedback prowadzone przez panią Głogowską zostają odwołane w dniach 15,22,29.09.2022.

Zajęcia koła plastycznego prowadzone przez panią Antoszczak zostają odwołane w dniu 14.09.2022.

Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Nazwa zajęć Prowadzący Sala nr/ link do zajęć on-line
12.09.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe – Biofeedback P. Okoń 2.21
12.09.2022 poniedziałek 08.55-9.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
12.09.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
12.09.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
12.09.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. B.Romanek 1.21
12.09.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
12.09.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE-Biofeedback I.Głogowska 2.21
12.09.2022 poniedziałek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
12.09.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
12.09.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – kółko dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
12.09.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad.3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań-Mały ratowniczek B. Toporowska 2.7
13.09.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.20/aula
13.09.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe – Biofeedback P. Okoń 2.21
13.09.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 Koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
13.09.2022 wtorek 13.40-14.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
13.09.2022 wtorek 14.40-15-25 Zad. 1 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
14.09.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
14.09.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. B.Romanek 1.21
14.09.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 5 –  zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
14.09.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla rodziców P.Okoń 2.19
14.09.2022 środa 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
14.09.2022 środa 13.50-15.20 Zad 3. Zajęcia w ramach kół zaintersowań – zajęcia plastyczne I. Antoszczak 2.12
14.09.2022 środa 14.3516.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań-kółko historyczne B. Toporowska 2.11
14.09.2022 środa 15.10-15.55 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
15.09.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE I.Głogowska 2.21
15.09.2022 czwartek 12.55-13.40 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego M.Chruściel 1.13
15.09.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
15.09.2022 czwartek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z spe – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
15.09.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
15.09.2022 czwartek 14.40-15-25 Zad. 1 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
15.09.2022 czwartek 14.45-15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
15.09.2022 czwartek 15.10-15.55 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
16.09.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
16.09.2022 piątek 11.45-12.30 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.20/0.9
16.09.2022 piątek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. B.Romanek 1.21
16.09.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe – Biofeedback P. Okoń 2.21
16.09.2022 piątek 12.55-13.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R.Korga 0.16
16.09.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
19.09.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe – Biofeedback P. Okoń 2.21
19.09.2022 poniedziałek 08.55- 09.40 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.30- 15.50 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
19.09.2022 poniedziałek 08.55-9.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
19.09.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
19.09.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
19.09.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. B.Romanek 1.21
19.09.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
19.09.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
19.092022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE I.Głogowska 2.21
19.09.2022 poniedziałek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
19.09.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
19.09.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
19.09.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – kółko dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
19.09.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad.3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań-Mały ratowniczek B. Toporowska 2.7
19.09.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
20.09.2022 wtorek 10.45- 11.30 11.50- 12.35 12.55- 13.40 13.50- 14.35 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
20.09.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.20/aula
20.09.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny A.E.Waniczek 1.8
20.09.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe – Biofeedback P. Okoń 2.21
20.09.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 Koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
20.09.2022 wtorek 13.40-14.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
20.09.2022 wtorek 14.40-15-25 Zad. 1 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
21.09.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
21.09.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
21.09.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. B.Romanek 1.21
21.09.2022 środa 12.55-13.40 Zadanie 5 –  zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
21.09.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla rodziców P.Okoń 2.19
21.09.2022 środa 13.45- 14.30 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla rodziców S. Liebersbach 2.20
21.09.2022 środa 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
21.09.2022 środa 13.50-15.20 Zad 3. Zajęcia w ramach kół zaintersowań – zajęcia plastyczne I. Antoszczak 2.12
21.09.2022 środa 14.30- 15.50 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
21.09.2022 środa 14.3516.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań-kółko historyczne B. Toporowska 2.11
21.09.2022 26.09.2022 Środa poniedziałek 14.40-15.25 8.55-9.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
21.09.2022 środa 15.10-15.55 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
21.09.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
22.09.202 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE I.Głogowska 2.21
22.09.2022 czwartek 12.55- 13.40 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
22.09.2022 21.09.2022 czwartek środa 12.55-13.40 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego M.Chruściel 1.13
22.09.2022 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – socjoterapia A.E.Waniczek 1.8
22.09.2022 czwartek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
22.09.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
22.09.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
22.09.2022 czwartek 14.40-15-25 Zad. 1 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
22.09.2022 czwartek 14.45-15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
22.09.2022 czwartek 15.10-15.55 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
22.09.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
23.09.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
23.09.2022 piątek 10.45- 11.30 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
23.09.2022 piątek 11.45-12.30 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.20/09
23.09.2022 piątek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. B.Romanek 1.21
23.09.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe – Biofeedback P. Okoń 2.21
23.09.2022 piątek 12.55- 13.40 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla rodziców S. Liebersbach 2.20
23.09.2022 piątek 12.55-13.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
23.09.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
26.09.2022 poniedziałek 08.00-08.45 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe – Biofeedback P. Okoń 2.21
26.09.2022 poniedziałek 08.55- 09.40 12.55- 13.40 13.50- 14.35 14.30- 15.50 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
26.09.2022 poniedziałek 08.55-9.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
26.09.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6
26.09.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 2  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów klas I-III R. Twardowska 0.9
26.09.2022 poniedziałek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. B.Romanek 1.21
26.09.2022 poniedziałek 12.35-13.20 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
26.09.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE I.Głogowska 2.21
26.09.2022 poniedziałek 12.55-13.40 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
26.09.2022 poniedziałek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
26.09.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka A. Radziszewska 1.9
26.09.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – terapia logopedyczna dla uczniów I-III R. Korga 0.16
26.09.2022 poniedziałek 13.50-14.35 Zad.3  Zajęcia w ramach kół zainteresowań – kółko dziennikarskie U.Dutkowska 1.10
26.09.2022 poniedziałek 13.50-15.20 Zad.3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań-Mały ratowniczek B. Toporowska 2.7
26.09.2022 poniedziałek 14.40-15.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orły klasy IV-VIII) A. Radziszewska 1.9
27.09.2022 wtorek 10.45- 11.30 11.50- 12.35 12.55- 13.40 13.50- 14.35 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
27.09.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – projekt edukacyjny A.E.Waniczek 1.8
27.09.2022 wtorek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.20/aula
27.09.2022 wtorek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe – Biofeedback P. Okoń 2.21
27.09.2022 wtorek 13.00-14.30 Zad. 3 Koło teatralne A.Trojanowska aula odział przedszkolny/1.13
27.09.2022 wtorek 13.40-14.25 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (język angielski) M.Kuczera 2.13
27.09.2022 wtorek 14.40-15-25 Zad. 1 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
28.09.2022 środa 10.45-11.30 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga Link
28.09.2022 środa 10.45-11.30 Zadanie 5 –  zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
28.09.2022 środa 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. B.Romanek 1.21
28.09.2022 środa 11.50-12.35 Zadanie 5 –  zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – biofeedback M. Wojtaś 2.12
28.09.2022 środa 12.30-14.00 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne J.Bykowska-Bojko korytarz/aula
28.09.2022 środa 12:55-13:40 Zadanie 5 –  zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – integracja sensoryczna M.Wojtaś 1.21
28.09.2022 środa 13.25-14.10 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla rodziców P.Okoń 2.19
28.09.2022 środa 13.45- 14.30 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla rodziców S. Liebersbach 2.20
28.09.2022 środa 13.45-14.30 Zadanie 5 –  zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – biofeedback M. Wojtaś 2.12
28.09.2022 środa 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
28.09.2022 środa 13.50-15.20 Zad 3. Zajęcia w ramach kół zaintersowań – zajęcia plastyczne I. Antoszczak 2.12
28.09.2022 środa 14.30- 15.50 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
28.09.2022 środa 14.3516.05 Zad. 3 Zajęcia w ramach kół zainteresowań-kółko historyczne B. Toporowska 2.11
28.09.2022 środa 14.40-15.25 Zad.5 Integracja Sensoryczna K.Bojańska 1.21
28.09.2022 środa 15.10-15.55 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
28.09.2022 środa 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
29.09.2022 czwartek 11.50-12.35 Zad.5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE I.Głogowska 2.21
29.09.2022 czwartek 12.55- 13.40 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
29.09.2022 28.09.2022 czwartek środa 12.55-13.40 11.50-12.35 Zad. 1 Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego M.Chruściel 1.13
29.09.2022 czwartek 12.50-14.20 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – socjoterapia A.E.Waniczek 1.8
29.09.2022 czwartek 13.50-14.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
29.09.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 1 Biofeedback M.Tomalak 2.21
29.09.2022 czwartek 13.50-14.35 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (Matematyczne Orly klasy IV – VIII) E. Chmielewska 1.9
29.09.2022 czwartek 14.40-15-25 Zad. 1 Kółko fotograficzne M.Tomalak 2.9
29.09.2022 czwartek 14.45-15.30 Zad.1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi – matematyka E. Chmielewska 1.9
29.09.2022 czwartek 15.10-15.55 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Biofeedback D.Biernat 2.21
29.09.2022 czwartek 15.30-16.15 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów OSPE – integracja sensoryczna O. Zelmanowicz 1.21
30.09.2022 piątek 08.55-09.40 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE – Biofeedback J.Leja-Kamzel 2.21
30.09.2022 piątek 10.45- 11.30 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla uczniów S. Liebersbach 2.20
30.09.2022 piątek 11.45-12.30 12.40-13.25 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. J. Plis 1.20/09
30.09.2022 piątek 11.50-12.35 Zad. 5 zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE- integracja sensoryczna. B.Romanek 1.21
30.09.2022 piątek 12.40-13.25 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o spe – Biofeedback P. Okoń 2.21
30.09.2022 piątek 12.55- 13.40 Zad. 6 Warsztaty, porady i konsultacje stacjonarne i online z pedagogiem  i terapeutami pedagogicznymi dla rodziców S. Liebersbach 2.20
30.09.2022 piątek 12.55-13.35 Zad. 5 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów o SPE – Warnke R. Korga 0.16
30.09.2022 piątek 12.55-13.40 Zad. 2 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyczne klas I-III) M. Drewniak 0.6

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: FISITE.pl
envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram