Rada rodziców

 

Zebranie Szklonej Rady Rodziców odbędzie się 11.09.2023r. o godzine 17.00

Przewodnicząca Rady Rodziców

Zastępca przewodniczącej

Zastępca przewodniczącej-

Skarbnik

Składkę na Radę Rodziców ustalono w wysokości ........... za rok (płatne w całości lub w 2 ratach do końca listopada i do końca marca). Wpłat należy dokonywać do skarbników klasowych wybranych w klasowych Radach Rodziców.
Zebraną kwotę skarbnik przekaże do wicedyrektora wraz z listą wpłacających.

 

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: ? FISITE.pl

envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram