Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie bierze udział w obchodach
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF.
Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.
W dniu 21 listopada uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka. Tego dnia prawie wszyscy uczniowie klas I – VIII przyszli ubrani na niebiesko. W
tygodniu poprzedzającym akcję, wszystkie klasy przygotowały plakaty informacyjne dotyczące
Praw Dziecka. Wystawa prac znajduje się w holu szkoły. Ponadto w każdej klasie odbyły się zajęcia
poświęcone sytuacji dzieci na całym świecie i ich praw . Uczniowie zobaczyli filmy o prawach
dziecka ,zostali zapoznani z prezentacją multimedialną oraz mieli okazję dowiedzieć się wielu
ciekawych historii związanych z ideą obchodów tego dnia.
20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina
nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument,
gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w
prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w
zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym
pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom
możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki
temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi
obywatelami i uczestnikami życia społecznego.
W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz,
zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Kwestie te są niezwykle aktualne w
Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności szkolne i przedszkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie
uchodźcom uciekającym w tym roku przed wojną w Ukrainie.
Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych
przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą
każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów,
przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są
równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.
Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz
do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: ? FISITE.pl

envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram