OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY KOŃ I JEGO PRZYJCIELE

Na te i inne pytania możesz odpowiedzieć za pomocą swojej wyobraźni.

Przygotuj pracę plastyczną, inspirując się baśnią, mitologią czy fantastyką…

Zapraszamy do udziału w konkursie 🙂

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

  1. Mikołaja Kopernika
  2. H. Kołłątaja 20

50 – 007 Wrocław

www.mdk.wroclaw.pl

KOORDYNATOR KONKURSU:

Marta  Alenowicz

malenowicz@mdk.wroclaw.pl

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE

  1. Koń jako zwierzę w dowolnej interpretacji plastycznej.
  2. Na konkurs można zgłaszać prace we wszystkich technikach plastycznych.
  3. Prace z plasteliny i materiałów nietrwałych nie będą kwalifikowane do oceny.
  4. Grupy wiekowe i nagrody: I grupa: 7 - 9 lat, II grupa: 10 -14 lat, III grupa: 15 -18 lat, IV grupa: dorośli 19 – 24 lat, V grupa: szkoły i placówki specjalne. 5. Nagrody rzeczowe przewidziane są we wszystkich grupach wiekowych - 3 nagrody i wyróżnienia
  5. Opis prac:czytelnie wypełnioną metryczkę pracy wraz z formularzami zgody umieścić w kopercie, którą należy przykleić na odwrocie pracy.7. Pracenależy dostarczyć pocztą lub osobiście w terminie do 31.03.2023na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika

  1. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY- KOŃ…”

PRACE NADESŁANE BĄDŹ DOSTARCZONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W KONKURSIE.

  1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej placówki. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.9. Wystawa, wernisaż i wręczenie nagród planowane jest na 6.05.2023 w Filii nr 12 Biblioteki Publicznej na wrocławskim Dworcu PKP. Szczegóły będą ogłoszone na stronie www.mdk.wroclaw.pl10. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność  Organizatora i nie będą zwracane autorom.
  2. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 zł od placówki, za indywidualny udział 20 zł. Wpłatyprosimy dokonywać na konto:

Rada Rodziców MDK, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław,

PKO BP S.A. IV o/ Wrocław 89 10205242 0000 2202 0018 7526 tytułem: „Koń i jego przyjaciele”.

Aby potwierdzić udział w konkursie należy przesłać zdjęcie pracy na adres szkolnego koordynatora konkursu:

iglogowska4@gmail.com

Metryczka i zgoda, które muszą być dołączone do pracy znajduje się:

https://konkursydladzieci.eu/zobacz/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-kon-i-jego-przyjaciele/

 

 

 

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: ? FISITE.pl

envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram