AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym, pt.:

„AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY” jest to VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu.
Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną prace formatu od A4 do 100x70. Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:

Malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, gwasze, itp.)
Rysunkowej (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, promarkery, węgiel, itp.)
Graficznej (grafika warsztatowa, grafika komputerowa, itp.)
Forma przestrzenna (rzeźba, płaskorzeźba, asamblaż, instalacje, itp.)
Technika własna (mozaika, collage, batik, itp.)

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie (załącznik 1 - Karta informacyjna).
Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i stają się własnością organizatora.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych (załącznik 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA).

Terminy konkursu:
Nadsyłanie prac: 12 maja 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników: 9 czerwca 2023 r.

Prace prosimy nadsyłać na adres:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Chełmińska 104, 86-300 Grudziądz

Ogłoszenie wyników na stronie http://www.oppgrudziadz.hg.pl
Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

PAMIĘTAJ, ŻE DLA NAUCZYCIELA PLASTYKI POTWIERDZENIEM UDZIAŁU JEST FOTOGRAFIA PRACY PRZESŁANA NA ADRES : iglogowska4@gmail.com

Szczegółowe informacje oraz niezbędne załączniki znajdziesz na stronie:

https://konkursydladzieci.eu/zobacz/autoportret-czyli-portret-wlasny-viii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-i-mlodziezy/

 

 

 

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: ? FISITE.pl

envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram